TAXIL SAXLAMA SİLOLARI


Növləri

• Düz əsaslı silolar • Ticari Konusvari Silolar • Ekonomik Konusvari Silolar • Təsərrüfat tipli silolar • Yem siloları • Havalandırma sistemləri • İstilik görüntüləmə sistemləri • Konusvari silo D seriyası • Yem nəqli

Haqqında

Yemi hər növ təhlükəyə qarşı qoruyaraq, maksimum nəticə almağınıza yardım edir.