TAXIL TƏMİZLƏMƏ AVADANLIQLARI


Növləri

• Ön təmizləmə sistemləri • Toz toplama sistemləri

Haqqında

Taxıl və avadanlıqları toz və yad cisimlərdən təmizləyir.